OFFISIUM24

Biuro Rachunkowe

Uwaga na fałszywych kontrolerów z UODO

Uwaga na fałszywych kontrolerów z UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami i wyjaśnia, jak rozpoznać i jak zweryfikować prawdziwego kontrolera z UODO. W ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO zaleca zachowanie ostrożności i jednocześnie informuje, że co do zasady UODO uprzedza o kontrolach. Wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/131/463). Zabezpieczeniem każdej legitymacji jest hologram. Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. W przypadku wątpliwości dotyczących kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, kontrolera  pod  numerem 22/531-07-71. Zweryfikować można miedzy innymi:  imię i nazwisko osoby, numer legitymacji, fakt wydania upoważnienia do prowadzenia kontroli w danym podmiocie.

Kadry 2019-zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 poz. 357). Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje przede wszystkim zmiany w zasadach dokonywania wypłat wynagrodzeń oraz normy dotyczące przechowywania dokumentacji pracowników.

Zgodnie z przepisami, pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 22 stycznia poinformuje swoich pracowników o obowiązku:
•podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
•złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Wspomniane przepisy wymusiły także zmianę regulacji dotyczących danych osobowych. Otóż przyznano pracodawcy prawo do żądania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Ustawa przewiduje ponadto skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10. Umozliwia także prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej, podkreślając, że jest ona równoważna dokumentacji papierowej. Pracodawca ma także prawo do zmiany postaci, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją