OFFISIUM24

Biuro Rachunkowe

Cennik

Przykładowe ceny usług księgowych
 
A. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 150 pln
 
B. Księga przychodów i rozchodów – od  250 pln
 
C. Rachunkowość (księgi handlowe) – od  500 pln
Powyższe ceny stosuje się gdy firma: nie jest podatnikiem VAT, nie zatrudnia pracowników, a liczba dokumentów nie przekracza 20 szt. miesięcznie.Operacja na wyciągu bankowym podlegająca księgowaniu liczona jest jak dokument- do 5 operacji . Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Doliczenia:
– sprawozdanie finansowe dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe z umową o świadczenie usług – opłata w wysokości jednomiesiecznej usługi.
– za ilość dokumentów (21-50): księga przychodów i rozchodów / ryczałt – 1,5 pln/szt.,  rachunkowość – 2,5 pln/szt.
– rejestry Vat – od 50,00 pln.
– za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie z opłacanymi składkami ZUS – od 30 pln od osoby
– za pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie bez składek ZUS – od 20 pln od osoby.
Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą usług kompleksowych świadczonych na podstawie umów o stałej współpracy. Oferowane przez nas ceny na usługi księgowe uzależnione są od czynników decydujących o wielkości nakładów pracy niezbędnych do ich realizacji. Ceny podane są w kwotach netto.
  • Usługi dodatkowe
      • sporządzenie deklaracji statystycznych GUS, Intrastat, inne od 100 pln / sztuka
      • sporządzenie dokumentacji innej 100 – 500 pln / sztuka
      • sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat 300 – 500 pln / sztuka
      • sporządzenie rozliczenia rocznego i bilansu spółki 1 500 pln / zdarzenie
      • opracowanie polityki rachunkowości 500 – 2 500 pln
  • Usługi szkoleniowe
  • szkolenie indywidualne 60pln/1 godzinę możliwość szkolenia online ( rachunkowość, wynagrodzenia, podatki)
  • szkolenia online z matematyki 60/1 godzinę (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, przygotowanie do matur oraz studenci)
       pozostałe usługi w zależności od stopnia skomplikowania, wyceniane są indywidualnie
 
Jeśli jednak powyższe dane nie są dla Państwa wystarczające, prosimy wysłać zapytanie na naszadres mailowy zamieszczając w nim następujące informacje:
 
– forma prawna firmy (np. firma jednoosobowa, spółka jawna, spółka z o.o.);
– rodzaj prowadzonej działalności (np. produkcja, handel, usługi);
– ilość zatrudnionych pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie/o dzieło);
– średnia liczba dokumentów w miesiącu (faktury sprzedaży/kosztowe);
– forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt);
– podlega/nie podlega VAT;
– informacje dodatkowe – według uznania. 
Odpowiedź na przesłane zapytanie o cenę zostanie dostarczona na Państwa adres mailowy, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.